MAKLUMAT KEDATANGAN SANTRI

Assalamualaikum wr. wb

Berdasarkan maklumat pengasuh terakhir tentang waktu kembalinya santri ke pondok, serta berdasarkan banyak pertimbangan, kajian dan masukan dari berbagai pihak, pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin -2 Blitar mengeluarkan maklumat terbaru perihal waktu kembali santri ke pondok sekaligus pembukaan kegiatan pesantren.

Dalam maklumat ini, dengan mengedepankan prinsip dar’ul mafasid muqoddamun ála jalbil masholih, Pimpinan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin -2 Blitar berkesimpulan untuk mengundur jadwal kedatangan santri. Berikut isi maklumat tersebut,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *